Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, prowadzenia danych statystycznych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies.
Historia

Jak to się zaczęło?

Ochotnicza Straż w Bronowie założona została 25 marca 1925 roku. Inspiracją do jej założenia były częste pożary wybuchające we wsi. Z przekazów ustnych wiemy, że założycielami straży byli przede wszystkim mieszkańcy Franciszek Danel, Ludwik Distel, Franciszek Soszka, Józef Soszka, Franciszek Stusek, Józef Zbijowski oraz ks. Karol Janoszka - proboszcz parafii w Zabrzegu. Ponieważ wszelka dokumentacja z okresu międzywojennego zaginęła w czasie okupacji hitlerowskiej dane o założeniu OSP w Bronowie pochodzą z podania ustnego założycieli. 

Z chwilą założenia straży najpilniejszą sprawą był zakup sprzętu strażackiego. Już na pierwszym zebraniu założycielskim zapoczątkowano zbiórkę pieniężną na zakup niezbędnego sprzętu strażackiego. W niedługim czasie zakupiona została sikawka ręczna na podwoziu kołowym, ciągnięta zaprzęgiem konnym. Około 1927 roku ze środków własnych i własnymi siłami strażaków wybudowana została remiza na sprzęt pożarniczy. W 1936 roku straż nabyła sztandar. Strażacy brali udział w gaszeniu wybuchających pożarów w Bronowie i okolicznych miejscowościach. Uczestniczyli również we wszelakich uroczystościach państwowych i kościelnych. 

W okresie okupacji wciąż istniała straż w Bronowie. Jej komendantem był Józef Kłoda. Ćwiczenia pod komendą niemiecką odbywały się raz w miesiącu w niedziele. Rozpoczynały się o godzinie 6-tej. Obecność na ćwiczeniach była obowiązkowa. W czasie wojny nikt ze strażaków nie zginął. W 1945 roku wojska radzieckie zburzyły remizę, a materiał z niej przeznaczyli do zasypania dziur na drodze biegnącej przez wieś.

Okupant hitlerowski wyparty został z Bronowa przez wojska radzieckie w dniu 12 lutego 1945 roku. Po wojnie straż reaktywowała działalność pod polską komendą już z dniem 17 kwietnia 1945 roku. Stwierdzono, że z przedwojennego majątku strażackiego nic nie pozostało. Należało zatem pilnie wyposażyć straż w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. Przede wszystkim zakupiono sikawkę ręczną na podwoziu kołowym o zaprzęgu konnym. Przystąpiono do wznoszenia budynku dla straży. Budowę ukończono w 1947 roku. Uroczyste poświecenie wybudowanej strażnicy i oddanie do użytku odbyło się w dniu 12 lipca 1947 roku. Ponieważ była ona mała, wybudowano drugą strażnicę, która została oddana została do użytku w dniu 14 maja 1988 roku. Straż korzysta z tego obiektu na zasadzie umowy dzierżawy. Innymi użytkownikami obiektu na zasadzie wzajemności są: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Poczta Polska oraz orkiestra. W 1950 roku straż nabyła z demobilu wojskowego samochód marki "Dodge" , który przystosowano do celów pożarniczych. W 1957 roku wycofano go z podziału bojowego i zastąpiono samochodem "Studebacker". Ponieważ był to samochód mocno wyeksploatowany, zatem w 1978 roku zastąpiono go samochodem pożarniczym "Star 25". Kolejna wymiana nastąpiła w 1988 roku, kiedy straż nabyła beczkowóz pożarniczy "Star 244". Następnie w 1999 roku otrzymała beczkowóz pożarniczy "Star 266" Z ważniejszych akcji, w których OSP Bronów brała udział, wymienić należy gaszenie pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku, podczas której obrażenia odniosło dwóch druhów. Drugą bardzo poważną akcja było gaszenie groźnych pożarów lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej i k. Olkusza w 1992 roku. Dużo czasu i zaangażowania strażacy poświęcili walce z katastrofalna powodzi, jaka była w lipcu 1997 roku nawiedziła południowe tereny Polski. Od 1946 roku działa przy straży orkiestra dęta. Jej pierwszym kapelmistrzem był Jan Szkucik, po nim Stanisław Szkucik, a obecnie Jacek Szkucik. W latach 1972-1993 przy OSP działał Zespół Ludowy "Siedloki" pod kierownictwem Józefa Szendzielorza, który dawał oprawę artystyczną wielu uroczystościach lokalnych i w okolicy, a także występy na wojewódzkich obchodach "Dnia Strażaka" w Mysłowicach. W1994 roku jednostka OSP Bronów włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego.